Podstawy programowe

Podstawa programowa LO 3 letniego

Podstawa programowa LO 4 letniego

REKRUTACJA DO 31 sIERPNIA, NOWY ADRES: OS. PRZYJAŹNI 136, POZNAŃ