Ramowy rozkład nauczania

REKRUTACJA DO 31 sIERPNIA, NOWY ADRES: OS. PRZYJAŹNI 136, POZNAŃ