Procedura naboru

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy kandydatów na rok szkolny 2019/2020 do liceum z programem 3 i 4 letnim na kolejny weekend diagnostyczny już 11-go i 12-go maja 2019!

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów.

Etapy rekrutacji:

Jednym z kryteriów przyjęcia do liceum jest kolejność zgłoszeń.

W formularzu rekrutacyjnym obowiązkowym jest załączenie plików:

świadectwo z klasy VII szkoły podstawowej (2017/2018) lub świadectwo z klasy II gimnazjum (2017/2018).

11 maja 2019 – matematyka i test predyspozycji społecznych

12 maja 2019 – język polski, język angielski – testy kompetencji

Warunkiem udziału w weekendzie diagnostycznym jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 250 zł do 10 maja 2019.

(Opłata jest bezzwrotna).

Płatne na konto 

EUREKA LO

ul. Drzymały 4/6

60-613, Poznań

Numer Konta:

24 1050 1520 1000 0090 3032 0155

Tytułem: Opłata egzaminacyjna -” imię i nazwisko kandydata”

W ramach podsumowania diagnostyki uczniowie otrzymają raport z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi dalszej ścieżki edukacyjnej.

W przypadku przyjęcia do liceum wpisowe zostanie pomniejszone o opłatę egzaminacyjną.

Podpisanie umowy i wpłata opłaty wpisowej jednorazowej 1500zł.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook