Procedura naboru

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy kandydatów na rok szkolny 2019/2020 do liceum z programem 3 i 4 letnim.

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2019

Proces rekrutacyjny do liceum traktujemy przede wszystkim jako okazję do jak najlepszego poznania kandydatów.

Etapy rekrutacji:

Jednym z kryteriów przyjęcia do liceum jest kolejność zgłoszeń.

W formularzu rekrutacyjnym obowiązkowym jest załączenie plików:

Świadectwo z klasy VIII szkoły podstawowej (2018/2019) lub świadectwo z klasy III gimnazjum (2018/2019) oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub szkoły podstawowej OKE.

Warunkiem rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł

(Opłata jest bezzwrotna).

W ramach opłaty rekrutacyjnej przeprowadzane są testy kompetencji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz  test psychologiczny we wrześniu.

Uczniowie otrzymają raport diagnostyczny z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi dalszej ścieżki edukacyjnej.

W przypadku przyjęcia do liceum wpisowe zostanie pomniejszone o opłatę rekrutacyjną.

 

Płatne na konto 

EUREKA LO

ul. Drzymały 4/6

60-613, Poznań

Numer Konta:

24 1050 1520 1000 0090 3032 0155

Tytułem: Opłata rekrutacyjna -” imię i nazwisko kandydata”

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia, informacje o przyjęciu kandydatów będą podawane indywidualnie poprzez e-mail.

Podpisanie umowy i wpłata opłaty wpisowej jednorazowej 1500zł.

REKRUTACJA DO 31 sIERPNIA, NOWY ADRES: OS. PRZYJAŹNI 136, POZNAŃ