Liceum Ogólnokształcące Eureka...

         dedykowane jest wszystkim tym, którzy w przyszłości planują dalsze kształcenie na Uczelniach Wyższych.

Przewidujemy klasę medyczną z elementami psychologii profilowaną pod kątem wymagań maturalnych skorelowanych z wymogami rekrutacyjnymi środowiska akademickiego.

W klasie pierwszej realizujemy wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym.

Od klasy drugiej możesz zdecydować o ilości i rodzaju przedmiotów, które będziesz realizował na poziomie rozszerzonym.

Akademicka Medyczna

z elementami psychologii.

Pod patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Co nas wyróżnia?