Zaplanuj najlepszą dla siebie ścieżkę edukacyjną. Wypełnij Formularz Rekrutacyjny

Liceum Ogólnokształcące Eureka...

jest miejscem, gdzie pasje i zainteresowania uczniów są doceniane i wspierane, a nasi wykwalifikowani nauczyciele oraz dogodne warunki nauki zapewniają optymalne środowisko dla rozwoju intelektualnego i osobistego. 

Serdecznie zapraszamy do naszego liceum, gdzie każdy profil oferuje unikalne możliwości edukacyjne i przygotowuje uczniów do sukcesu w przyszłości.

 

W klasie pierwszej realizujemy wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym.

Od klasy drugiej możesz zdecydować o ilości i rodzaju przedmiotów, które będziesz realizował na poziomie rozszerzonym.

Profile klas w roku 2023/2024

Profil Medialny

W naszym profilu medialnym uczniowie mają okazję odkrywać i rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediów i technologii. 

Zajęcia obejmują szeroką gamę tematów, takich jak tworzenie filmów, fotografii, grafiki komputerowej i dziennikarstwa. 

Uczniowie będą uczyć się zarówno teorii, jak i praktycznych umiejętności, takich jak montaż wideo, edycja zdjęć, projektowanie stron internetowych i pisanie artykułów. 

Będą mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią im eksperymentowanie i rozwijanie swojej kreatywności.

Dodatkowo, organizujemy również projekty i konkursy, które dają uczniom szansę wykazania się talentem i zdobycia praktycznego doświadczenia w branży medialnej.

Profil Medyczny

Klasa medyczna to doskonałe rozwiązanie dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi. 

Klasa medyczna w naszym liceum to prawdziwe laboratorium naukowe, w którym uczniowie rozpraszają wszelkie tajemnice ludzkiego organizmu. Uzbrojeni w mikroskopy, endoskopy i symulatory medyczne, badają funkcjonowanie układów ciała, przeprowadzają eksperymenty na modelach anatomicznych i uczą się technik ratunkowych.

Uczestnicy będą uczestniczyć w praktycznych zajęciach laboratoryjnych, gdzie będą mogli wykonywać różnorodne eksperymenty i badania, zrozumieć procedury diagnostyczne oraz uczyć się technik pierwszej pomocy. 

Nasze liceum nawiązuje również współpracę z lokalnymi placówkami medycznymi, aby zapewnić uczniom możliwość obserwowania pracy specjalistów medycznych i zdobycia praktycznego doświadczenia w środowisku medycznym.

Profil Językowy

W naszym profilu językowym uczniowie mają szansę zgłębić różnorodne języki obce oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie. 

Oferujemy szeroki wybór kursów językowych, takich jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i wiele innych. 

Nasi doświadczeni nauczyciele języków obcych prowadzą zajęcia, które koncentrują się na rozwijaniu umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. 

Uczniowie będą mieli również okazję brać udział w międzynarodowych programach wymiany, co pozwoli im praktykować języki obce w autentycznym środowisku, poznać nowe kultury i nawiązać międzynarodowe znajomości.

Profil Psychologiczny

Klasa jest dedykowana uczniom zainteresowanym psychologią i zrozumieniem ludzkiego umysłu. 

Program nauczania skupia się na wprowadzeniu uczniów w podstawy psychologii, teorii rozwoju, psychologii społecznej, psychologii poznawczej i innych dziedzin psychologicznych. 

Uczniowie będą uczestniczyć w eksperymentach psychologicznych, prowadzić badania, analizować dane i rozwijać umiejętności analizy i interpretacji. 

Oprócz tego, organizujemy wykłady gościnne i warsztaty prowadzone przez ekspertów z dziedziny psychologii, aby poszerzyć wiedzę uczniów i ukazać różnorodne obszary zastosowań psychologii w życiu codziennym.

Profil Prawniczy

Nasz profil prawniczy przygotowuje uczniów do zrozumienia i interpretacji prawa. 

Program nauczania obejmuje naukę prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz prawa międzynarodowego. 

Uczniowie będą zgłębiać różne obszary prawa, analizować przypadki, dyskutować na temat etyki i odpowiedzialności prawnej. 

Oprócz tego, nasi uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w symulacjach sądowych, gdzie będą mogli odgrywać role prawników, sędziów i świadków, aby lepiej zrozumieć proces prawny. 

Współpracujemy również z prawniczymi organizacjami i instytucjami, które umożliwiają naszym uczniom zdobycie praktycznego doświadczenia w dziedzinie prawa.

Co nas wyróżnia?

Oznacza to, że oprócz przedmiotów, które obligatoryjnie zdajesz na maturze jako rozszerzone możesz wybrać przedmiot z dodatkowej puli, który uznasz za ważny  dla siebie. 

Możesz rozpocząć naukę  języka angielskiego zarówno w grupie dla początkujących jak i zaawansowanej w zalezności od umiejętności. Twój poziom językowy zostanie potwierdzony Certyfikatem Cambridge uznawanym na całym świecie przez pracodawców i uczelnie wyższe. Liczba godzin języka angielskiego – 5. 

Wiedza wymagana na maturze  przekazywana jest w sposób dopasowany do wymogów egzaminu. Przedstawiana 
w nowatorski sposób. Nauczyciele są przeszkolonymi egzaminatorami OKE. 
Uczeń ma  dostęp do zasobów biblioteki, platform wspomagających proces nauczania, webinarów, kursów. Od 2021 
w szkolnym studio filmowym możemy realizować projekty edukacyjne, prezentować nabytą wiedzę tworząc programy informacyjno-naukowe poświęcone określonym dziedzinom nauki. 

Zajęcia prowadzone są tradycyjnie w szkole oraz w specjalistycznych labolatoriach dzięki współpracy z uczelniami wyższymi.  Również on-line i to nie tylko w czasie pandemii. W przypadku nieobecności na  zajęciach tradycyjnych np: 
z powodu choroby masz dostęp do zajęć w czasie rzeczywistym przez  zoom oraz do platformy na, której znajdują się materiały źródłowe, karty pracy, wzorniki, zbiory zadań – z poszczególnych przedmiotów. 
Proces uczenia się jest dopasowany do preferencji ucznia min. metodą  projektów czy odwróconych lekcji – gdzie uczniowie prezentują określony materiał swoim koleżankom i kolegom. Opracowują kryteria i procedury oceniania.
Zdobywają umiejtność pracy w zespole, określania celów, delegowania i egzekwowania  zadań. Uczą się planować, organizować i zarządzać swoim czasem. Proces nauki dostosowany jest do zmieniających się okoliczności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Zyskujesz możliwość  poszerzania wiedzy i rozwijania dodatkowych umiejętności – uczestnicząc w kursach, webinarach, fakulltetach z kręgu Twoich zaintresowań. Zdobywasz uprawnienia zgodne z wymogami MEN. Potwierdzenie umiejętności praktycznych   da Ci w przyszłości  przewagę na rynku pracy.  Spotkania, wywiady z praktykami, celebrytami, przedsiębiorcami, przedstawicielami różnych zawodów są okazją do poznania specyfiki  ich pracy.