Liceum Ogólnokształcące Eureka...

         dedykowane jest wszystkim tym, którzy w przyszłości planują dalsze kształcenie na Uczelniach Wyższych.

Przewidujemy klasę medyczną z elementami psychologii profilowaną pod kątem wymagań maturalnych skorelowanych z wymogami rekrutacyjnymi środowiska akademickiego oraz klasę o profilu językowym.

W klasie pierwszej realizujemy wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym.

Od klasy drugiej możesz zdecydować o ilości i rodzaju przedmiotów, które będziesz realizował na poziomie rozszerzonym.

Profile klas w roku 2020/2021

Klasa Medyczna

W ramach nauki w klasie o profilu medycznym oferujemy:

 • Poszerzony program nauczania biologii i chemii.
 • Realizacja autorskiego programu “zdrowie w ujęciu holistycznym”.
 • Zajęcia laboratoryjne.
 • Zajęcia szkoleniowe i ćwiczeniowe z zakresu ratownictwa medycznego.
 • Certyfikacja językowa Cambridge Englsh – język angielski.
 • Certyfikacja Językowa TOFEL – język niemiecki.

Absolwent klasy medycznej to osoba dysponująca szeroką wiedzą z biologii i chemii, znająca języki obce. Ma możliwość uzyskania bardzo odbrego wyniku na maturze na poziomie rozszerzonym a w konsekwencji podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach takich jak: Medycyna, Stomatologia, Farmacja, Chemia kosmetyczna lub przemysłowa ale także Biologia lub Wychowanie Fizyczne.

Certyfikacja językowa jest honorowana na całym świecie. Umożliwia zwolnienie z lektoratów językowych na studiach wyższych, studiowanie na uczelniach zagranicznych.

Klasa Językowa

W ramach nauki w klasie o profilu językowym oferujemy:

 • Poszerzony program nauczania języka angielskiego, niemieckiego i dowolnie wybranego trzeciego przedmiotu.
 • Uczestnictwo w lektoracie języka hiszpańskiego.
 • Realizacja autorskiego programu “Globetrotter”
 • Certyfikacja językowa Cambridge English, TOFEL oraz Servantes.
 • Możliwość udziału w przedsięwzięciach rozwijających kompetencje językowe – wyjazdy zagraniczne, wolontariat.
 • Uczenie metodą SITA
 • Laboratoria językowe – zajęcia na uczelni.
 • Tłumaczenia – wolontariat.
 • Wymiana zagraniczna – współpraca z University of Sheffield

 

Absolwent to osoba biegle władająca dwoma lub trzema językami. Swobodnie czująca się podczas podróży zagranicznych. Daje mu to możliwość uzyskania bardzo dobrego wyniku na maturze na poziomi rozszerzonym, a w konsekwencji podjęcia studiów otwierających ciekawe perspektywy zatrudnienia na kierunkach takich jak: Filologia Angielska, Filologia Germańska, Lingwistyka Stosowana, Komparatystyka Kulturowa, Hotelarstwo lub Turystyka.