Zaplanuj najlepszą dla siebie ścieżkę edukacyjną. Wypełnij Formularz Rekrutacyjny

Liceum Ogólnokształcące Eureka...

         dedykowane jest wszystkim tym, którzy w przyszłości planują dalsze kształcenie na Uczelniach Wyższych.

Przewidujemy klasę medyczną z elementami psychologii profilowaną pod kątem wymagań maturalnych skorelowanych z wymogami rekrutacyjnymi środowiska akademickiego oraz klasę o profilu językowym.

W klasie pierwszej realizujemy wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym.

Od klasy drugiej możesz zdecydować o ilości i rodzaju przedmiotów, które będziesz realizował na poziomie rozszerzonym.

Profile klas w roku 2022/2023

Klasa Medyczna

W ramach nauki w klasie o profilu medycznym oferujemy:

 • Poszerzony program nauczania biologii i chemii.
 • Realizacja autorskiego programu “zdrowie w ujęciu holistycznym”.
 • Zajęcia laboratoryjne.
 • Zajęcia szkoleniowe i ćwiczeniowe z zakresu ratownictwa medycznego.
 • Certyfikacja językowa Cambridge Englsh – język angielski.
 • Certyfikacja Językowa TOFEL – język niemiecki.

Absolwent klasy medycznej to osoba dysponująca szeroką wiedzą z biologii i chemii, znająca języki obce. Ma możliwość uzyskania bardzo odbrego wyniku na maturze na poziomie rozszerzonym a w konsekwencji podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach takich jak: Medycyna, Stomatologia, Farmacja, Chemia kosmetyczna lub przemysłowa ale także Biologia lub Wychowanie Fizyczne.

Certyfikacja językowa jest honorowana na całym świecie. Umożliwia zwolnienie z lektoratów językowych na studiach wyższych, studiowanie na uczelniach zagranicznych.

Klasa Językowa

W ramach nauki w klasie o profilu językowym oferujemy:

 • Poszerzony program nauczania języka angielskiego, niemieckiego i dowolnie wybranego trzeciego przedmiotu.
 • Uczestnictwo w lektoracie języka hiszpańskiego.
 • Realizacja autorskiego programu “Globetrotter”
 • Certyfikacja językowa Cambridge English, TOFEL oraz Servantes.
 • Możliwość udziału w przedsięwzięciach rozwijających kompetencje językowe – wyjazdy zagraniczne, wolontariat.
 • Uczenie metodą SITA
 • Laboratoria językowe – zajęcia na uczelni.
 • Tłumaczenia – wolontariat.
 • Wymiana zagraniczna – współpraca z University of Sheffield

 

Absolwent to osoba biegle władająca dwoma lub trzema językami. Swobodnie czująca się podczas podróży zagranicznych. Daje mu to możliwość uzyskania bardzo dobrego wyniku na maturze na poziomi rozszerzonym, a w konsekwencji podjęcia studiów otwierających ciekawe perspektywy zatrudnienia na kierunkach takich jak: Filologia Angielska, Filologia Germańska, Lingwistyka Stosowana, Komparatystyka Kulturowa, Hotelarstwo lub Turystyka.

Co nas wyróżnia?

Oznacza to, że oprócz przedmiotów, które obligatoryjnie zdajesz na maturze jako rozszerzone możesz wybrać przedmiot z dodatkowej puli, który uznasz za ważny  dla siebie. 

Możesz rozpocząć naukę  języka angielskiego zarówno w grupie dla początkujących jak i zaawansowanej w zalezności od umiejętności. Twój poziom językowy zostanie potwierdzony Certyfikatem Cambridge uznawanym na całym świecie przez pracodawców i uczelnie wyższe. Liczba godzin języka angielskiego – 5. 

Wiedza wymagana na maturze  przekazywana jest w sposób dopasowany do wymogów egzaminu. Przedstawiana 
w nowatorski sposób. Nauczycele są przeszkolonymi egzaminatorami OKE. 
Uczeń ma  dostęp do zasobów biblioteki, platform wspomagających proces nauczania, webinarów, kursów. Od 2021 
w szkolnym studio filmowym możemy realizowac projekty edukacyjne, prezentować nabytą wiedzę tworząc programy informacyjno-naukowe poświęcone określonym dziedzinom nauki. 

Zajęcia prowadzone są tradycyjnie w szkole oraz w specjalistycznych labolatoriach dzięki współpracy z uczelniami wyższymi.  Również on-line i to nie tylko w czasie pandemii. W przypadku nieobecności na  zajęciach tradycyjnych np: 
z powodu choroby masz dostęp do zajęć w czasie rzeczywistym przez  zoom oraz do platformy na, której znajdują się materiały źródłowe, karty pracy, wzorniki, zbiory zadań – z poszczególnych przedmiotów. 
Proces uczenia się jest dopasowany do preferencji ucznia min. metodą  projektów czy odwróconych lekcji – gdzie uczniowie prezentują określony materiał swoim koleżankom i kolegom. Opracowują kryteria i procedury oceniania.
Zdobywają umiejtność pracy w zespole, określania celów, delegowania i egzekwowania  zadań. Uczą się planować, organizować i zarządzać swoim czasem. Proces nauki dostosowany jest do zmieniających się okoliczności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Zyskujesz możliwość  poszerzania wiedzy i rozwijania dodatkowych umiejętności – uczestnicząc w kursach, webinarach, fakulltetach z kręgu Twoich zaintresowań. Zdobywasz uprawnienia zgodne z wymogami MEN. Potwierdzenie umiejętności praktycznych   da Ci w przyszłości  przewagę na rynku pracy.  Spotkania, wywiady z praktykami, celebrytami, przedsiębiorcami, przedstawicielami różnych zawodów są okazją do poznania specyfiki  ich pracy.