KONTAKT

Liceum Ogólnokształcące Eureka

Osiedle Przyjaźni 136

61-686, Poznań

Adresy mailowe:

sekretariat@liceumeureka.pl

dyrektor@liceumeureka.pl

rekrutacja@liceumeureka.pl

Telefon:

+48 887 524 512