Procedura naboru

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy kandydatów na rok szkolny 2020/2021 do liceum z programem 4 letnim.

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia 2020

Etapy rekrutacji:

Jednym z kryteriów przyjęcia do liceum jest kolejność zgłoszeń.

W formularzu rekrutacyjnym obowiązkowym jest załączenie plików:

Świadectwo z klasy VII szkoły podstawowej (2019/2020).

Warunkiem rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł

(Opłata jest bezzwrotna).

W ramach opłaty rekrutacyjnej przeprowadzane są testy kompetencji społecznych i preferencji zawodowych.

Uczniowie otrzymają raport diagnostyczny z rekomendacjami możliwych kierunków rozwoju oraz zaleceniami dotyczącymi dalszej ścieżki edukacyjnej.

W przypadku przyjęcia do liceum wpisowe zostanie pomniejszone o opłatę rekrutacyjną oraz koszt wykonania testu preferencji zawodowych.


Płatne na konto:

EUREKA LO

Osiedle Przyjaźni 136

61-686, Poznań

Numer Konta:

24 1050 1520 1000 0090 3032 0155

Tytułem: Opłata rekrutacyjna -” imię i nazwisko kandydata”

Informacje o przyjęciu kandydatów będą podawane w trybie indywidualnym.

Podpisanie umowy i wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej – 1500zł.

Dokumenty do pobrania: